فرمانداری رامیان
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > فرماندار رامیان:آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی دوره یازدهم مجلس منتشر شد
صفحه نخست > اخبار / اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه / اخبار انتخاباتی > فرماندار رامیان:آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی دوره یازدهم مجلس منتشر شد

فرماندار رامیان:آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی دوره یازدهم مجلس منتشر شد


24 بهمن 1398. نويسنده: رامیان

فرماندار رامیان:آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی دوره یازدهم مجلس منتشر شد

 

حمیدرضا چوبداری رییس حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر گفت: در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه منتشر و اعلام شد.

فرماندار شهرستان رامیان با اشاره به مواد ۴۰ ، ۴۴ و ۵۰ قانون انتخابات در خصوص تبلیغات افزود: تبلیغات نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز می شود و دقیقا بیست وچهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می پذیرد.

وی ادامه داد: عکس برای تراکت، پوستر، زندگی نامه و جزوه وفق قانون و ابعاد اعلامی باید وفق قانون باشد. تشکیلات ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش ها (اعم از اینکه مرکز بخش، شهر یا روستا باشد) شهرها و شهرستان ها مجاز بوده و قبل از تشکیل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری اعلام شود.

اسامی نامزهای نمایندگی مجلس به شرح زیر اعلام شد؛

۱- علیرضا ابراهیمی کد ۱۲۴

۲- رسول بامری کد ۱۲۶

۳- سیدمهدی حسینی کد ۱۴۵

۴- سیداصغر حسینی کد ۱۴۶

۵- عبدالعزیز خاندمحمدی کد ۱۴۷

۶- جواد خواجه تراب کد ۱۴۸

۷- حسین سارانی کد ۱۵۴

۸- حمید سارونی کد ۱۵۶

۹- رضا صابری کد ۱۶۲

۱۰- مهدی عمرانی کد ۱۶۸

۱۱- کبری غفاری توران کد ۱۶۹

۱۲- نادر قائمی نژاد کد ۱۷۲

۱۳- محمدرضا کوه نشین کد ۱۷۸

۱۴- شهربانو کوهساری کد ۱۷۵

۱۵- غلامعلی کوهساری کد ۱۷۶

۱۶- رمضان کیخا کد ۱۸۱

۱۷- حسین محمدزاده باعفت کد ۱۸۲

۱۸- امید محمودی کد ۱۸۴

۱۹- ایوب منصوری کد ۱۸۶

۲۰- ایوب منصوری رضی کد ۱۸۷

۲۱- جواد میرعرب رضی کد ۱۹۲

۲۲- علیرضا نوروزی کد ۲۱۴بازگشت