فرمانداری رامیان
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > ایجاد فرصت های شغلی جدید از مهم ترین وظایف کارگروه اشتغال است .
صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار بخشداری ها / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > ایجاد فرصت های شغلی جدید از مهم ترین وظایف کارگروه اشتغال است .

ایجاد فرصت های شغلی جدید از مهم ترین وظایف کارگروه اشتغال است .


13 شهریور 1397. نويسنده: رامیان

 

 

ایجاد فرصت های شغلی جدید از مهم ترین وظایف کارگروه اشتغال است .

 

 

محمود سالاری فرماندار رامیان در کارگروه اشتغال شهرستان رامیان ضمن تقدیر از حضور اعضا بر اولویت اصلی برنامه ها ی در دست اقدام یعنی حفظ اشتغال موجود وایجاد اشتغال جدید تاکید نمودند ودراین راستا همکاری ، تعامل و همدلی کلیه اعضا و کارگروه با یکدیگر را عمده ترین عامل نیل به هدف متعالی اشتغال بر شمردند .

ریس کارگروه اشتغال شهرستان افزود ایجاد فرصت های شغلی جدید از مهم ترین وظایف کارگروه به شمار می رود که این امر با دلسوزی و برنامه ریزی و نظارت مستمر بر فعالیت ها وتلاش شبانه روزی محقق خواهد شد .


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رامیان ؛ جلسه کارگروه اشتغال شهرستان رامیان در روز شنبه ۹۷/۶/۱۳به ریاست مهندس سالاری فرماندار شهرستان رامیان وباحضور بخشدار مرکزی وفندرسک واعضا در دفتر کار فرماندار برگزار گردید .

 

دراین جلسه مهندس سالاری فرماندار رامیان ضمن تقدیر از حضور اعضا بر اولویت اصلی برنامه ها ی در دست اقدام یعنی حفظ اشتغال موجود وایجاد اشتغال جدید تاکید نمودند ودراین راستا همکاری ، تعامل و همدلی کلیه اعضا و کارگروه با یکدیگر را عمده ترین عامل نیل به هدف متعالی اشتغال بر شمردند .

ریس کارگروه اشتغال شهرستان افزود ایجاد فرصت های شغلی جدید از مهم ترین وظایف کارگروه به شمار می رود که این امر با دلسوزی و برنامه ریزی و نظارت مستمر بر فعالیت ها وتلاش شبانه روزی محقق خواهد شد .

درادامه اعضا کارگروه هریک به بررسی روند پرونده های اشتغالزایی و تبیین وتشریح عملکرد دستگاه های اداری واجرایی خود در این خصوص پرداختند .

ایجاد فرصت های شغلی جدید از مهم ترین وظایف کارگروه اشتغال است .

 

ایجاد فرصت های شغلی جدید از مهم ترین وظایف کارگروه اشتغال است .

 

 


 

 


بازگشت