فرمانداری رامیان
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > آغاز کشت کلزا در مزرعه نمونه الزهرا شهرستان رامیان
صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار ویژه > آغاز کشت کلزا در مزرعه نمونه الزهرا شهرستان رامیان

آغاز کشت کلزا در مزرعه نمونه الزهرا شهرستان رامیان


17 مهر 1395. نويسنده: رامیان

آغاز کشت کلزا در مزرعه نمونه الزهرا شهرستان رامیان

مراسم آغاز کشت کلزا در 1000 هکتار مزرعه نمونه الزهرا مقدم با حضور مهندس صادقلو فرماندار،مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونین وی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و معاونین وی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید.

پیش بینی می شود در سال زراعی جدید در 2500 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رامیان کشت کلزا صورت پذیرد.

آغاز کشت کلزا در مزرعه نمونه الزهرا شهرستان رامیان

 

آغاز کشت کلزا در مزرعه نمونه الزهرا شهرستان رامیان

 

آغاز کشت کلزا در مزرعه نمونه الزهرا شهرستان رامیان

 

آغاز کشت کلزا در مزرعه نمونه الزهرا شهرستان رامیان

 


بازگشت